Lichtenburg

Contact Details

Contact Number: 082 414 5738

Call us

Physical Address

80 Breë St

Lichtenburg

2740

Science classes or ‘lessons’ for grade 10 to 12 learners. Our Master Science Lichtenburg centre provides extra physical science help using trained tutors for mathematics teaching and tutoring. Fisiese Wetensakp ekstra klasse is volledig tweetalig.

The aim of Master Science Lichtenburg is to provide the learner with the problem-solving capabilities that will empower him / her for a successful career in the future.

We can achieve this by:
• Providing the necessary support and encouragement to the learner
• Nurturing a love for Science

We are looking forward to the journey with every learner from beginning to end. All we ask is the dedication and willpower from the learner to succeed.

Master Science Lichtenburg se doel is om leerders te voorsien van probleem oplossingsvermoëns wat hulle sal bemagtig om ‘n suksesvolle loopbaan te kan volg in die toekoms.

Ons kan sukses behaal deur:
• Die leerder te ondersteun en aan te moedig
• ‘n Liefde vir wiskunde te kweek

Ons sien uit daarna om ‘n pad saam met elke leerder te stap. Al wat ons vra is die leerder se toewyding en wilskrag.

Also offering Master Maths: Maths tuition from grades 4 to 12! Click here to visit our Master Maths page.